?ETIRI PLAVUŠE

Candace Bushnell

"Candance Bushnell piše samo o stvarima koje zanimaju ljude. Ako se pitate koje su to stvari, nudi vam se izravan odgovor: Ljepota, novac i seks. Jedan od mnogih muškaraca koje susre?emo u knjizi dobro je zapazio kako su u svijetu u kojem se kre?e pogrešne stvari najvažnija stvar u svakom dijelu života… Nažalost, ove pri?e su samo još jedna deprimiraju?a potvrda re?enog." Marica Žaneti? Malenica

 

„Knjiga je kažu 'okrutna' jer je Candance Bushnell sposobna da odnose me?u likovima - posebno ljubavne – izloži pogledu, s kirurškom oštrinom. Uz to, pri?e su dinami?ne i lišene viškova. Tek ponešto idolatrije prema filmskim seks-simbolima umanjuje, ina?e, odli?an dojam. '4 plavuše' su pozitivno iznena?enje jer se Candance Bushnell iz dobre kolumnistice transformirala u dobrog prozaika.“ Robert Periši?