PIJANISTICA

Elfriede Jelinek

"Pijanistica posve sigurno nije roman za one 'osjetljiva želudca', sladunjavog ukusa, stamenog malogra?anksog morala, konezervativnih i patrijahalnih nazora, one nestrpljive, nedosljedne. I nakon toliko godina i svih promjena na književnoj, društvenoj i feministi?koj sceni, Elfriede je još žestoka, šokantna, zanimljiva." Jadranka Pintari?


„Jelinek je oštra, gruba, beskompromisna i kriti?na prema svojim likovima i gra?anskom austrijskom društvu, koje preko lika pijanistice optužuje za podre?enost pruskom mentalitetu, naviku da sluša ne pitaju?i, himbeno skrivaju?i poroke.“ Tamara Horvat Kanjera


„O ?emu možemo polemizirati kad govorimo o „Pijanistici“: o dvostrukom licu ljubavi? O nasilju nad ženama? O feminizmu? O malogra?anštini Erike i njezine majke? O nenormalnim roditeljima koji ubijaju svoju djecu u pojam? Birajte, sve su to legitimne teme.

U kona?nici, moram re?i da se radi o izrazito provokativnoj knjizi koja nije za one slabijeg želuca, a ovu moju tiradu na temu „Pijanistice“ shvatite samo kao blago upozorenje da je ?itanje ove knjige izrazito odgovorna zada?a kojoj valja pri?i s dužnom ozbiljnoš?u.“ Bookeraj

Pro?itaj osvrt!