NASLADA

Elfriede Jelinek„'Naslada' ima tisu?e razina koje ?itatelja, unato? stalnom okretanju želudca, fascinira, tjera da ?ita dalje, da se probija kroz jezi?ne labirinte i gadljivo o?u?ene prizore iz seksualnog života jednog bra?nog para. Ima nešto u ovoj knjizi što se ne da objasniti. Rije? je o jednoj destruktivnoj, negativnoj energiji koja uzbu?uje i iritira na na?in na koji to radi roman 'Elemetrane ?estice' Michellea Houelllebecqa ili film 'Dogville' Larsa Von Triera, ne?emu što svojom radikalnoš?u i okrutnoš?u kopa po najmražnijim kutevima ljudskog bi?a". Dunja Dragojevi?


"Svaki 'stronzzo' (ili što bi naš narod rekao – 'šonjo') koji misli da drži do sebe odnosno digniteta svog rasporka, toliko je iznerviran 'Nasladom' da ima pravu mušku nasilnu potrebu zatvoriti taj roman, satrti ga koliko god mu to falusoidna imaginacija dopušta, ?eškati se nad njim po preponama (gdje ga svrbi) dok ne zabridi“. Jadranka Pintari?


„Elfriede sa svojim re?enicama ne radi ništa drugo nego indijansku vatru na ruci. Malo vam ju vrti i uvr?e, sve dok vas ne zaboli.“ Aleksandra Orli?


„Njezino je pripovjedanje osjetljivom ?itatelju teško podnošljivo, mu?no, direktno poput izravna prijenosa kakva morbidna reality showa u kojem kameru uklju?enu u (malo)gra?ansku obiteljsku ku?u u rukama ne drži big brother nego big sister“. Mirjana Juriši?

"Može li se odnos izme?u muškarca i žene prikazati kao odnos izme?u onoga koji posjeduje i stvari koja je posjedovana? Životinjska težnja za dominacijom, ne toliko ispoljavana u vidu alfa-mužjaka, koliko u težnji za stabilnoš?u postignutom bespogovornim pokoravanjem. Rasplodna životinja koja oplo?uje nezainteresiranu ženku i koja sam proces i ?in oplodnje ne promatra izvanjski, ve? kao nešto što je prirodno unutar odnosa kao takvog. Elfriede Jelinek nema niti malo vjere u mogu?nost bilo kakvog druga?ijeg odnosa muškarac-žena.

Poigravaju?i se sa Millom i time da svaki ?ovjek teži svojoj sre?i, Jelinek efektno uvodi novo pravilo i sre?u zamjenjuje s 'nasladom'. Naslada biva na?in na koji slabi uzdižu sami sebe iznad sivila svakodnevnice. Matko Vladanovi?, StudentNet

Pro?itaj kritiku!