Sotonski tango LÁSZLÓ KRASZNAHORKAI:
Sotonski tango

S ma?arskog prevela Lea Kovacs
Format: 13x20 cm
Meki uvez s klapnama 264 str.
ISBN: 978-953-332-047-2
Cijena: 149,00kn


Tijekom olujne kišne i hladne no?i mještani se sastaju u zadimljenoj kr?mi ("užasno leglo grijeha"), uza zaglušuju?u graju i psovke, gdje se rakija pije na ?aše, a vino na boce, gdje se pred jutro pleše ?ardaš, ali i tango, i nestrpljivo iš?ekuje Irmiás, žbir i prorok. Ali u toj apokalipi?noj no?i nestala je i djevoj?ica Estike. Nakon predane zajedni?ke potrage, nalaze je mrtvu u ruševinama dvorca Weinkheim. Pritisnuti krivnjom, spas potraže u Irmiásevu prijedlogu da mu predaju svu ušte?evinu, a da ?e on za njih izgraditi novi život: "Stoga sam odlu?io, iskoristivši trenuta?nu mogu?nost, skupiti nekoliko ljudi i osnovati jedno uzorno seosko gospodarstvo koje ?e osigurati egzistenciju i držati na okupu tu malu skupinu izvlaštenih, odnosno… razumijete, je li?… osnovat ?u mali otok s nekoliko ljudi koji nemaju što izgubiti, otok na kojem ?e prestati izrabljivanje, gdje ?emo živjeti jedni za druge, a ne jedni protiv drugih, gdje ?e svi mo?i s ve?eri spustiti glavu na jastuk u obilju i spokoju, u sigurnosti i ljudskom dostojanstvu…"

...prostor je romana opet jedan svijet, i... taj je svijet – preko svojih likova – bogato raš?lanjen, slojevit, hijerarhiziran, od svakodnevnih radnji do snova i fantazmagorija, od univerzalnoga poretka preko jednostavne ponovne proizvodnje života i društvenog mjesta sve do etosa ljudskog dostojanstva i nedostojnosti. ... Sotonski tango epohalno je djelo.
Sándor Radnóti

... Knjiga koja tišti i ujedno duboko diše: živo je bi?e, kao svaka prava epika.
Péter Balassa

Neiscrpna i klaustrofobi?na proza, prepuna dugih, napetih, krivudavih re?enica koje su poput tantaliziraju?eg užeta raspete izme?u banalnosti i apokalipse, autora smješta u europsku tradiciju Becketta, Bernharda i Kafke.
The Independant

Sotonski tango ?udovišan je roman: gust, pametno strukturiran, ?esto zadivljuju?i, i opsjednut privla?nom vizijom – ali svejedno je ?udovišan... Njegovo zna?enje posve je opipljivo.
The Guardian

Ne postoji ništa sli?no u suvremenoj književnosti.
The New York Times Book Review

"Ne postoji mjesto na zemlji iz kojega se netko poput mene ne bi vratio skrhan, razo?aran i bez iluzija. Ono što je najgore jest da naše ?ežnje više nemaju smisla. Malo pomalo, nakon tolikih godina nevoljna lutanja, postajem sve uvjerenijim kako nijedno mjesto nije vrijedno žudnje. Takvo što više ne postoji, igdje."
Iz intervjua s autorom na portalu Hungarian Literature Online