Ništa se ne opire no?i Delphine de Vigan:
Ništa se ne opire no?i

Prijevod: Ita Kova?
ISBN: 978-953-332-013-7
meki uvez s klapnama, 256 str., cijena: 149,00kn


Ništa se ne opire no?i je roman o životu prepunom emocija i teških poraza.
Prelijepa majka autorice Delphine de Vigan senzibilna je i samozatajna osoba. Delphine bi željela o majci saznati nešto više. Tko je i kakva je bila ta osoba koju je jednog dana pronašla mrtvu?
De Vigan intenzivno se bavi odnosima u obitelji iz koje potje?e i u kojoj je bilo mnoštvo djece i ro?aka. Njezina majka Lucile bila je jedna od starijih sestara u obitelji s mnogo sestara i bra?e. U knjizi upoznajemo glasan, živahan i neobi?no intenzivan obiteljski život.  Svake godine u obitelj pristiže novo dijete pa Lucille i ne može zamisliti da bi maj?ina plodnost jednog dana mogla prestati. Obiteljsku svakodnevicu obilježavaju vesela druženja i živahan suživot. Tragi?na smrt mla?eg brata koji se utapa u bunaru baca prvu sjenu smrti i o?aja na Lucilin život.
Ono što autoricu tjera da se intenzivnije bavi životom svoje majke veo je tajne koji ju obavija.
Tako tek u drugom dijelu romana autorica prelazi u ich-formu kako bi dokumentirala svoju povezanost s obiteljskim klanom. Pri?a koju autorica naposljetku ispripovijeda je psihogram jedne obitelji u kojoj je bilo svega: ljepote, živosti, životnosti, incestuoznih elemenata, zajedništva, nesre?e i mnogo?ega drugoga, što spada u život jedne velike obitelji.


Autorica postupno uvi?a da savršena slika vanjskog obiteljskog života ne odgovara biti te obitelji. Slobodan i otvoren odgoj imponira autorici. No tek poslije primijetit ?e koje zamke krije takva vrst odgoja.

Sje?anja na majku Lucile, koja je vrlo rano postala majkom, prožeta su strahom za maj?ino duševno zdravlje. Lucile je bila krhka karaktera, imala je mnogo ljubavnika i prolazila je kroz mani?no-depresivne faze.

Naposljetku je završila na psihijatriji  i patila od unutarnje podijeljenosti (bipolarnosti) koju je njezina okolina itekako osje?ala. K?eri su povremeno bile kod oca, a povremeno kod majke.

O psihi?koj labilnosti svoje majke Delphine de Vigan razmišlja u snažnim slikama. U njima do izražaja dolazi njezino nemirno i zastrašuju?e djetinjstvo. Toj lijepoj, zanimljivoj i opre?nim emocijama izmu?enoj ženi autorica podiže potresni spomenik. Unato? mu?nim iskustvima koja je imala sa svojom majkom autorica i njezine sestre cijelo vrijeme na nedoku?iv na?in traže put do nje koji nikako ne mogu na?i. Od tih je pokušaja ostala jedino naklonost koja do izražaja dolazi tek kad majka umire.

Delphine de Vigan pripovijeda pri?u svoje majke – i pritom piše veliku književnost.
Martina Meister, Literaturen, 22.02.2013

Ništa se ne opire no?i je knjiga koja vas, dok je ?itate, sve više o?arava. Likove koji se pojavljuju u knjizi autorica je uspjela prikazati u njihovoj proturje?nosti: i kao dobre i kao loše, pune nade i uništene. Divna knjiga koja nikoga ne štedi i koja istodobno slavi i dekonstruira mit obitelji.
Johanna Adorján, Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, 24.02.2013
 
Nadasve dirljiva knjiga o jednoj zanimljivoj obitelji i neobi?noj ženi koja neprestano iznova smaže snage za dalje i naposljetku umire onako kako je to uvijek željela: puna života.
Luzerner Rundschau, 25.02.2013
Oporo pismo, bez ki?enosti, odgovara na pitanje koje nas sve opsjeda: otkuda dolazimo i što sami prenosimo? Potresno.
Paris Match

Malo-pomalo, kako autorica napreduje kroz mutne vode tog dubokog i gotovo paraliziraju?eg romana, ocrtava se dugi put pisanja, prepun sumnji, oklijevanja i narativnih lutanja.
Le Monde des livres

Trebalo je imati hrabrosti upustiti se u temu koju su ve? "potrošili" najve?i pisci: knjigu o svojoj majci. Ipak, to je roman koji intrigira, hipnotizira i potresa.
Le Figaro litteraire