Kad svjetlost nestaje Eugen Ruge:
Kad svjetlost nestaje

S njema?kog prevela Helen Sinkovi?
ISBN: 978-953-332-018-2
Cijena: 159,00kn


“Kad svjetlost nestaje” obiteljska je saga koja prati tri generacije. Baka i djed, još uvijek uvjereni komunisti, vra?aju se iz Meksika u Isto?nu Njema?ku po?etkom 1950-ih kako bi pripomogli osnivanju nove države. Njihov sin vra?a se iz drugog smjera – bio je emigrirao u Moskvu, odakle je prognan u Sibir. Dolazi sa ženom Ruskinjom u državu uronjenu u malogra?anske vrijednosti, i sa sobom donosi nepokolebljivo uvjerenje kako se to može promijeniti. Unuk se u me?uvremenu osje?a sve sputaniji u domovini koju nije birao i kre?e na Zapad, i to upravo na dan kad njegov djed, obiteljski patrijarh, navršava 90. godinu života. Ova pri?a o njema?koj obitelji zadivljuju?e je razvedena u svom zemljopisnom i vremenskom dosegu, a govori o godinama provedenim u egzilu, stvaranju i propadanju isto?nonjema?ke države, o padu Berlinskog zida. Majstorski zaokružena pripovijest zastaje u Meksiku, Sibiru i Isto?nom Berlinu, usput ocrtavaju?i vrhunce i ponore 20. stolje?a. Ishod je istovremeno zanosna panorama i monumentalni roman o Njema?koj koji kroz napredovanje jedne obitelji ?ini opipljivom samu povijest. Svaka stranica otkriva iznimnu Rugeovu vještinu sažimanja kompleksnih sadržaja u jednostavne formule, kako su titrava svjetla politi?ke utopije koja je jednom blistala polako po?ela gubiti sjaj.

Eugen Ruge kao da se cijeli život spremao napisati ovu knjigu. Njegov kasni prvijenac pruža nam pogled iz same srži DDR-a na cijelo stolje?e njema?ke povijesti.
FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG

Propadanje obitelji Umnitzer paralelno prati doga?aj ve?ih razmjera, pad komunizma u Njema?koj, kao i Alexanderovu osobnu pri?u koja kre?e u istom smjeru. ...nagon Eugena Rugea za traženjem istine o minulim doga?ajima iskustvo je koje obilno nagra?uje.
THE TIMES LITERARY SUPPLEMENT

Naizgled potpuno smirenim narativnim stilom, bogatim dijalozima i vrhunskim monolozima Rugeova “obiteljska pri?a” pruža zaista informativan i zabavan panoramski pogled na komunizam u Njema?koj, i tjera na razmišljanje.
THE INDEPENDENT

Rugeov roman je pulsiraju?e, vibrantno, izuzetno vitalno djelo, puno formalne inventivnosti, izuzetnog suosje?anja te, iznad svega,  jetkog i pronicavog humora. ...Osje?aj koji ostaje nakon ?itanja romana “Kad svjetlost nestaje” nije o?aj, ve? trijumf. Može se vidjeti kako je od ruševina bivšeg Isto?nog bloka nastalo nešto dovoljno mo?no da nadživi svijet iz kojeg je nastalo. Umjetnost predstavljena Rugeovom knjigom srušila je zid izme?u velikih ruskih i ameri?kih romana.
THE NEW YORK TIMES

“Kad svjetlost nestaje” nikada ne napušta svoje literarne ambicije. Na jednakoj udaljenosti od autobiografije, povijesne rekonstrukcije i obiteljskog romana, Eugen Ruge nudi ?itatelju romanesknu, kompleksnu i razra?enu arhitekturu jasnih i postojanih linija.
LE MONDE